Intervju med Johan Fredriksen – Enhetsleder felles enhet for operativ tjeneste

 

Johan Fredriksen har jobbet i det operative feltet i politiet siden han gikk ut fra Politihøgskolen i 1980. Fredriksen har erfaring både som leder av beredskapstroppen, og som stabssjef. I dag jobber han som enhetsleder ved felles enhet for operativ tjeneste, og i videoen deler han av sine grunner for å delta på årets forskningskonferanse.

 


PROGRAM dobbel REN-1.jpg

OPERATIVT POLITIARBEID I HVERDAG OG KRISE

- er vi forberedt?

 

Noen høydepunkter

  • Hver dag og når som helst på operasjonssentralen, Jenny Maria Lundgaard
  • God skjønnsutøvelse – skjønt ikke når den betviles, Hild Rønning
  • Mellom barneoppdragelse og regelrytteri, Geir Heivoll
  • Terroristers målvalg: Utviklingstrekk, utfordringer og respons, Cato Hemmingby
  • Personellomsorg etter kritiske hendelser, Professor Bjørn Helge Johnsen
  • Beredskapstroppen: En folkelig spydspiss, eller en paramilitær supermann, Helge Mehus

Hvordan gjennomføre og evaluere store terrorøvelser?

 

Blant foredragsholderne er forskere fra Centre for Critical & Major Incident Psychology i Liverpool som skal presentere forskning på trening og forberedelser til store øvelser, og evaluering. Dette miljøet planla, gjennomførte og evaluerte den største øvelsen i nyere tid (2017) på kjøpesenteret Meadowhall i Sheffield, med over 850 statister involvert. Hvordan gjorde de det, og hva ble resultatet?

 

Politimester i Oslo møter leder av bevæpningsutvalget til debatt

I mars 2017 leverte bevæpningsutvalget sin rapport som anbefalte en videreføring av dagens bevæpningspolitikk med framskutt lagring i kjøretøy. I høringsuttalelsene ble utvalget kritisert for en manglende og dels svak analyse. Spesielt var Oslo politidistrikt og PST klare i sin kritikk på dette området. Hvordan kan et regjeringsoppnevnt utvalg etter omfattende arbeid og landets største politidistrikt ha en så ulik oppfatning av helt sentrale forhold som bestemmer en bevæpningspolitikk? Politimester i Oslo Hans-Sverre Sjøvold møter leder av bevæpningsutvalget Anne Kari Lande Hasle til debatt.

Egen forskning om politiet i det daglige og i det vanskelige

Politihøgskolen skal også presentere ny, egen forskning og se på hvordan politiet møter hverdagen og løser sine operative oppgaver i en hverdagslig kontekst. Geir Heivoll skal legge fram noen tanker fra sin doktorgrad Lovens lange arm? : En studie av politibetjenters rolle som rettshåndhevere i den norske demokratiske rettsstaten. Han skal drøfte og diskutere sin forskning sammen med Hild Rønning som også i 2017 forsvarte sin doktorgrad Politi og skjønn: En studie av politibetjenters skjønnsutøvelse i ordenstjeneste, sett i lys av rettslige rammer.

Hvem kan delta?

Forskningskonferansen har politiansatte og andre forskere innen relevante områder som hovedmålgruppe. Andre som gjerne vil komme på Forskningskonferansen kan kontakte Bjørn Barland ved Politihøgskolen.

Påmelding:

Du melder deg på her.

 

Opp