NB! Noen få presentasjoner er unntatt offentligheten, og sendingen kan gå i svart i perioder

Opptak - dag 1

(Trykk på start for å vise sendingen hvis det ikke skjer automatisk)


Opptak - dag 2

(Trykk på start for å vise sendingen hvis det ikke skjer automatisk)

Har du problemer med sendingen? Klikk her (dag 1) - (dag 2)